โรงเรียน eco-school

 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ ร่วมกับ สพป.บึงกาฬ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพันธมิตรเครือข่ายโรงเรียนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำ 9 โรงเรียน จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน :     Eco-School ตอน ถอดบทเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบีงโขงหลงวิทยาคม ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2556  กิจกรรมนี้โรงเรียนบ้านโนนยางคำ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายทิวา  พรมมา พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 3 ท่านคือ        คุณครูจำรัส  ธาตุวิสัย  คุณครูจินตนา  สำนักบ้านโคก  คุณครูกิจปกรณ์ คำเดช พร้อมด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 คน คือ เด็กชายกิติชัย  วิชัยสุูง เด็กชายพงศรันย์  ศรีทองทุม และเด็กชายสหรัก  ธงศรี เข้าร่วมนำเสนอการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco-School ในภาคเรียนที่ผ่านมา

 

   กิจปกรณ์ : ภาพ / ประชาสัมพันธ์

 

............................................................................................................................................................................................
วันที่ : 2013-02-12
: หัวข้อข่าวสาร :
ไหว้ครู
................................................................................................
เยื่ยมบ้านนักเรียน
................................................................................................
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558
................................................................................................
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
................................................................................................
ส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่
................................................................................................
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
................................................................................................
วันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ
................................................................................................
ลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกล
................................................................................................
วิชาการกลุ่ม
................................................................................................
กีฬากลุ่มบ้านต้อง-โสกก่าม
................................................................................................
"สถานศึกษาพอเพียง"
................................................................................................
วันแม่แห่งชาติ 2556
................................................................................................
แห่เทียนพรรษา...56
................................................................................................

................................................................................................
สวนสนาม...วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
................................................................................................
รณรงค์...ป้องกันไข้เลือดออก
................................................................................................
เข้าค่ายลูกเสือ
................................................................................................
ตำรวจเยี่ยมโรงเรียน
................................................................................................
ไหว้ครู 56
................................................................................................
ประชุมผู้ปกครอง 2556
................................................................................................
สอบโอเน็ต
................................................................................................
โรงเรียน eco-school
................................................................................................
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
................................................................................................
ส่งท้าย...ปีเก่า...
................................................................................................
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
................................................................................................
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านโนนยางคำ ปีการศึกษา 2555
................................................................................................
การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2555
................................................................................................
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
................................................................................................
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2555
................................................................................................
ลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกล
................................................................................................
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
................................................................................................